شرکت پردیس نهاده سرزمین سبز، نماینده و واردکننده کودهای کمپانی دایمسا اسپانیا

   فـــرم ارتبـــاط با مــا
 
 
 
   آدرس

 

 آدرس:

شیراز-خیابان قصرالدشت-روبروی بلوار مهر-ساختمان ارکید –طبقه4-واحد14

شیراز-چهارراه مصدق-بلوارغدیر-کوچه1-نبش کوچه1

تماس ثابت: -07136290806

07137254553-4

ایمیل: info@paradisenahad.com

تلفن همراه:09120848718

فکس:07136290806