شرکت پردیس نهاده سرزمین سبز، نماینده و واردکننده کودهای کمپانی دایمسا اسپانیا

درباره مـــا


About Us
about US about US

 

 

درحدود 10هزار سال قبل انسان از مرحله جمع اوری غذا به کشاورزی  جهت تامین غذا روی اورد.انتقال از مرحله جمع اوری غذا به تولید غذا رابطه انسان از مشارکت به مداخله در طبیعت تبدیل شد.در یکصد سال گذشته رشد فزاینده جمعیت ،افزایش قابل توجه برای غذا را در پی داشته که پیامد آن افزایش قابل توجه تقاضا برای محصولات کشاورزی را بدنبال داشته است که این افزایش تقاضا صدمات زیادی به تمام اجزاء زنده و غیر زنده کره زمین وارد نموده است. همچنین برای تامین نیاز غذا چالش ها و نیازهای مهمی مانند کمبود زمین مناسب برای کشاورزی ،تغییرات اقلیمی،محدودیت و کاهش منابع آبی ،افزایش تولید در واحد سطح و توسعه پایدار در پیش روی ما میباشد که مهمترین راه بر ای حفظ حیات ما انسانها و تمام اجزاء کره زمین اجرای کشاورزی پایدار میباشد.

ادامه مطلب

 

product

محصولات کمپانی دایمسا طبق استاندارد های ملی اسپانیا و اتحادیه اروپا برای مصرف در کشاورزی ارگانیک

سمینار  پردیس نهاده ابر کوه

سمینار پردیس نهاده ابر کوه

...ادامـــه
برگزاری سمینار دایمسا در شیراز

برگزاری سمینار دایمسا در شیراز

...ادامـــه
برگزاری سمینار دایمسا در  مشهد

برگزاری سمینار دایمسا در مشهد

...ادامـــه